Hoeksche waard

De Alexandershof

Wat opvalt aan deze boerderij uit 1952 is de monumentale toegangspoort uit 1786. Hekwerk en poorten zijn rijksmonumenten. De hardstenen hekpijlers staan op een ondergrondse heul uit 1786. De siervazen in Lodewijk XVI-stijl zijn voorzien van de familiewapens van het echtpaar Maasdam-van Noorwegen. Zij waren in die tijd eigenaar van de grote, oude boerderij uit het begin van de zeventiende eeuw, die op deze plaats stond. Halverwege de negentiende eeuw kwam de hofstee in handen van de Koninklijke Familie. Vanwege een bezoek van koningin Sophie, werd de naam van 'Bouwlust in Godsvrucht' veranderd in 'Alexandershof'. De boerderij werd hiermee vernoemd naar haar tweede zoon, prins Alexander. De poort is nu cultureel historisch erfgoed. https://www.kich.nl

In de tweede Wereldoorlog werd de heul over het oude Diep, een schakel in de verbinding tussen Klaaswaal en Numansdorp, zwaar gebombardeerd. Hierdoor werd veel schade toegebracht aan de nabij gelegen oude boerderij. Sloop en nieuwbouw waren toen het gevolg. Achter de boerderij staat nog een bunkercomplex dat vlak voor de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse defensie is gebouwd in het kader van de verdediging van het Zuidfront van de Vesting Holland. Op de boerderij worden onder meer vollegronds groenten verbouwd en verkocht in de Landwinkel.


De Oudesluis

Evenwijdig aan de Rijksstraatweg loopt een historisch havenkanaal. Van oorsprong deels een getijdengeul die bij elke bedijking binnendijks in de polders kwam te liggen en die waar nodig is rechtgetrokken en uitgediept. Aan de loop van deze watergang is het van noord naar zuid opschuivende verlandingsproces en de zeventiende eeuwse inpolderingsgeschiedenis van Cromstrijen goed af te lezen. Het dorp Klaaswaal werd gesticht bij de haven en de Schans, waar de zuidelijke dijken van de zestiende eeuwse polders Het Westmaas Nieuwland (1539) en Oud-Beijerland (1557) samenkomen. Achtereenvolgens werden de polders Nieuw- en Klein-Cromstrijen in 1602 en 1615 bedijkt. Om de uitwatering van de nieuwe polder mogelijk te maken en de haven van Klaaswaal bereikbaar te houden, werd een ingedijkte voormalige stroomgeul rechtgetrokken en voorzien van een sluis in de buitendijk van de polder Nieuw-Cromstrijen. Rondom deze oudste sluis in het havenkanaal ontstond de buurtschap Oudesluis. Ten zuiden daarvan volgde in 1625 de inpoldering van Groot-Cromstrijen.


De Middelsluis

Omdat Klaaswaal en de oudere polders opnieuw verder van het buitenwater verwijderd kwamen te liggen, moest het havenkanaal wederom in zuidelijke richting worden verlengd en in de buitendijk van Groot-Cromstrijen van een sluis worden voorzien om uitwatering te waarborgen. Nabij deze sluis werd ook een nederzetting gesticht, die later de naam Middelsluis zou krijgen.


De Buitensluis

In 1664 waren de buitendijkse gorzen door de werking van eb en vloed hier groot en hoog genoeg aangewassen, zodat de Ambachtsheren van Cromstrijen weer een grote bedijking konden realiseren: de Numanspolder. En voor de derde keer moest het havenkanaal worden verlengd om via de buitenste sluis overtollig water uit de polders te kunnen lozen op het Hollandsch Diep.
Ook hier verscheen de eerste bebouwing aan de dijk bij de buitensluis, waar een haven werd ingericht. Numansdorp ontstond, maar werd lange tijd 'De Buitensluis' genoemd. Door telkens inpolderen van nieuwe aanwassen en het bouwen van nieuwe sluizen zijn de buurtschappen en hun namen Oudesluis, Middelsluis en Buitensluis ontstaan. De lange, van Klaaswaal naar het Hollandsch Diep lopende watergang wordt door de bewoners van alle polders nog steeds 'De Haven' genoemd, ook al vervult hij die functie al lang niet meer.


Geschiedenis

De familie Groenenboom kwam hier in 1995 wonen. Zij verbouwen en verkopen vollegrondsgroenten. De winkel is op werkdagen tot zeven uur 's avonds open, op zaterdag tot half 6.

Onze website maakt gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies zijn wij verplicht om toestemming te vragen. Cookies verbeteren de prestaties en functionaliteit van onze website. Door op de ‘Ja, ik accepteer cookies’ button te klikken, wordt het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring geaccepteerd.